• info@erkanegitim.com.tr

YDS Kursu

YDS

2013 Yılından itibaren ÖSYM tarafından yabancı dil bilgisi,seviye belirlemeye yönelik ve YDS olarak yapılacaktır.

Diğer yabancı dil bilgisi seviye belirleme sınavları (ÜDS-KPDS) yapılmayacaktır.Ayrıca ÖSYM tarafından uygulanan ve içeriği yabancı dil soru testi bulunan

sınavlarda yabancı dil soru testi bulunmayacaktır. Bu adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde YDS den alacakları puanlar kullanılacaktır.

YDS sınavları yılda 2(iki) defa yapılacaktır.

20 kişilik özel sınıflarımızda toplam 140 saat eğitim verilmektedir.

140 saat eğitimin dışında her hafta rutin olarak deneme sınavları ve ve soru çözüm saatleri yapılmaktadır.

Derslerimiz alanında deneyimli değişimi sürekli takip eden uzman öğretmenler tarafından verilmektedir

Bu program dahilinde öğrencilerimize özenle seçilmiş yayınlarımızın yanı sıra ders içerisinde ve ders dışında çözebilecekleri onlarca konu testleri verilmektedir.

Ders işlenişi;

 • Grammer/Structure
 • Madals,Verbs,Nouns,adjectives/Adverbs,prepositions,Adverb praticles
 • Determiners/Quantifiers, Pronouns, Conjunctions, Gerund/Infinitive
 • Clauses,Tense Agreement, Structure, Passives
 • Vocabulary
 • Phrasal Verbs, Synonyms, Vocabulary Development
 • Çeviri teknikleri(Türkçe-İngilizce/İngilizce- Türkçe)
 • Cümle tamamlama çalışmaları
 • Paragraf tanımlama çalışmaları
 • Diyalog tamamlama çalışmaları
 • Anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma çalışmaları
 • Okuduğunu anlama çalışmaları
 • Tüm konular ile ilgili test ve alıştırmalar
 • Örnek YDS sınav ve çözümleri
 • Önceki yıllarda çıkmış soru çözümleme
 • Her bir öğrencinin sınav sonucunun detaylı analizinin yapılması.

Soruların dağılımı;

 • 4 Kelime bilgisi
 • 1 Phrasal verbs
 • 9 Grammar bilgisi
 • 10 Cloze test (Grammar+Kelime bilgisi)
 • 10 Cümle tamamlama
 • 20 Paragraf sorusu
 • 4 Diyalog tamamlama
 • 4 Verilen cümleye anlamca en yakın ifadeyi bulma
 • 4 Duruma uygun düşen ifadeyi bulma
 • 4 Paragraf tamamlama
 • 3 İngilizce-Türkçe çeviri
 • 3 Türkçe-İngilizce çeviri
 • 4 Parçaya uygun olmayan ifadeyi bulma