• info@erkanegitim.com.tr

Hasta Kabul İşlemleri Kursu

Hasta Kabul kursunun toplam süresi 80 saattir. Bu kurslar Hafta içi akşam veya hafta sonu olarak düzenlenir.

Hasta Kabul kursu eğitimi 4 ana başlıkta toplanabilir.

  • Hastayı Muayeneye hazırlama ve Kabul işlemlerini yapma (20 saat)
  • Hasta dosyası işlemlerini yapma (20 saat )
  • Tıbbi ve İdari Dökümanları Hazırlama (20 saat )
  • İstatistiki dökümanları Hazırlama (20 saat)

Gerekli evraklar

3 Adet fotoğraf
Nüfus Cüzdan fotokopisi
öğrenim belgesi fotokopisi