• info@erkanegitim.com.tr

Açık Öğretim Dershanesi

  • Güz ve Bahar dönemi akademisyenler eşliğinde dersler
  • Güz döneni ara ve yıl sonu deneme sınavları
  • Bahar dönemi ara ve yıl sonu deneme sınavları
  • Periyodik olarak ek ders programları
  • Soru çözüm saatleri
  • Serbest çalışma odaları, etüt salonu
  • Yıl sonunda mezuniyet balosu

YILLIK SİSTEM İLE KREDİLİ SİSTEM ARASINDAKİ FARK NEDİR?

 Eski sistemde yıllık program uygulanmaktaydı. Aralık ayı’nda kayıt yenileme yapılıp senede üç defa sınava giriliyordu. Ara sınavın %30 u, yılsonu sınavının %70 alınıyordu, Bu iki sınavın ortalaması 50 puan ve üstü olursa o dersten geçmiş olunuyordu. Yılsonu sınavından kalınan derslerden Bütünleme sınavına giriliyordu. Eğer 3 ders 50 puanın altında kalırsa sınıf tekrarı yapılıyordu. Yani sınıf geçme sistemi uygulanıyordu.

Kredili Sistem Güz ve Bahar dönemi olmak üzere iki dönemden oluşmaktadır.

Dönemlik-kredili sistem; ön lisans programlarının 1. ve 2. sınıfında güz ve bahar olmak üzere 4 dönemden,

Lisans programlarında ise 1. 2. 3. ve 4. sınıflarda güz ve bahar olmak üzere 8 dönemden oluşmaktadır.

Güz dönemi kayıt yenileme Ekim ayında, Bahar dönemi kayıt yenileme Şubat ayında yapılmaktadır.

Kayıt yenileme tarihlerini kaçıran öğrenci o dönem kayıtlı sayılmayıp sınavlara girememektedir.

Güz dönemi sınavları Aralık ve Ocak aylarında Bahar dönemi sınavları ise nisan ve haziran aylarında yapılmaktadır. (Bütünleme sınavı kredili sistemde yapılmayacaktır.)

Not sisteminde de yapılan değişikliklerin başında harf uygulaması geliyor..

Yıl sonunda dönem ortalamanız 2.00 ve üzerinde olur ise başarısız olduğunuz bazı derslerinizi başarılı hale dönüştürebilirsiniz.

Kredili sistemde öğrenci dönemlik 30(European Credit Transfer System) ECTS kredi alabiliyor, bir üst dönemden de ders alıp kredisini 45 (European Credit Transfer System) ECTS krediye kadar tamamlayabilir ve bu da öğrenci için 4 yıllık bölümü 3 yılda bitirme şansı veriyor.

[Best_Wordpress_Gallery id=”4″ gal_title=”aof”]